Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Εισαγωγή στην Α' τάξη του Ζαννείου Π.Π. Λυκείου Πειραιά

Εισαγωγή μαθητών/-τριών στην Α΄ τάξη του Ζαννείου Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πειραιά για το σχολικό έτος 2014-15. Σχετική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ: http://apps.athena.net.gr/pps/aitisi