Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Εξεταστέα Ύλη περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2014

.
Α’ ΓΣΙΟΥ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Β’ ΓΣΙΟΥ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία
Νεοελληνική Λογοτεχνία

Γ’ ΓΣΙΟΥ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
.