Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Έκδοση Αποτελεσμάτων

  i. Μετά από την συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου μας, η έκδοση των αποτελεσμάτων [μεταξεταστέοι, προαγόμενοι, απορριπτέοι] θα πραγματοποιηθεί
ημέρα Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014
Οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα αποτελέσματα το μεσημέρι ώρα 12:00.
 ii. Σχετικά για τη παραλαβή των ελέγχων βαθμολογίας έχει ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί
ημέρα Παρασκευή 27 Ιουνίου ώρες 08:30-14:00
iii. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά στις ώρες 09:00-14:00 μέχρι Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014.