Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ • ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015


    Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου σας ενημερώνει ότι
ημέρα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου ώρα 12:40μ.μ.
 θα γίνει η Παιδαγωγική Συνεδρίαση Α' Τριμήνου
Συγκοπτόμενο Ωράριο
1η 08.15 - 08.50
2η 08.55 - 09.30
3η 09.35 - 10.05
4η 10.15 - 10.45
5η 10.50 - 11.20
6η 11.25 - 11.55
7η 12.00 - 12.35