Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ • ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ου Τριμήνου
  • Ημέρα Δευτέρα 09 Μαρτίου 2015 ώρα 12:45 μμ γίνεται η Παιδαγωγική Συνεδρίαση Β' Τριμήνου.
  • Κατά την ιδία ημέρα Δευτέρα 09 Μαρτίου 2015 έχουμε Συγκοπτόμενο Ωράριο:
1.   08.15 - 08.50
2.   08.55 - 09.30
3.   09.35 - 10.05
4.   10.15 - 10.45
5.   10.50 - 11.20
6.   11.25 - 11.55
7.   12.00 - 12.35