Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Διαγωνισμοί περιόδου 2015 - 2016

Ανακοινώνεται σημαντική επιτυχία
Ντόκας Ευθύμιος
4ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου • Τμήμα Β2
στον    πρώτο διαγωνισμό         "ΘΑΛΗΣ"  •  Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015  με Θ Ε Μ Α Τ Α
στον  δεύτερο διαγωνισμό "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ"  •  Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 με Θ Ε Μ Α Τ Α


και πρόκρισή του
στον     τρίτο διαγωνισμό "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"  •  Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

Εξεταστέα ύλη για τον τρίτο διαγωνισμό "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" και τον «Προκριματικό διαγωνισμό»
θεωρείται η ύλη των Διεθνών Μαθηματικών Ολυμπιάδων.