Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Τμήμα Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατά την εφετινή Σχολική Χρονιά 2015-2016,
 ένας μαθητής μπορεί να φοιτήσει
 στο Τμήμα Ένταξης του 4ου ΓΣΙΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
 έπειτα από ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση γονέα

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Έκδοση Αποτελεσμάτων

i. Μετά από την συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου μας, η έκδοση των αποτελεσμάτων [μεταξεταστέοι, προαγόμενοι, απορριπτέοι] θα πραγματοποιηθεί
ημέρα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015
Οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα αποτελέσματα το μεσημέρι ώρα 13:00.
 ii. Σχετικά για τη παραλαβή των ελέγχων βαθμολογίας έχει ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί
ημέρα Τετάρτη 24 Ιουνίου ώρες 09:00-13:30

Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ

Αφορά στην πράξη «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους
Ανακοινώνεται ότι το χρονικό διάστημα διεξαγωγής πιστοποιήσεων μετατίθεται ώστε να ξεκινά από την 27/06/2015 και να ολοκληρώνεται την 05/07/2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι και 15/06/2015 εδώ.
Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις πρωτεύουσες (ή / και άλλες πόλεις) των ακόλουθων νομών της χώρας: Ν. ΑΧΑΪΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ.
Από τις 19/06/2015 όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση θα μπορούν να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για τη συμμετοχή τους στις προγραμματισμένες εξετάσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.
Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην πύλη ενημέρωσης http://com2cert.cti.gr