Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Έκδοση Αποτελεσμάτων

i. Μετά από την συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου μας, η έκδοση των αποτελεσμάτων [μεταξεταστέοι, προαγόμενοι, απορριπτέοι] θα πραγματοποιηθεί
ημέρα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015
Οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα αποτελέσματα το μεσημέρι ώρα 13:00.
 ii. Σχετικά για τη παραλαβή των ελέγχων βαθμολογίας έχει ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί
ημέρα Τετάρτη 24 Ιουνίου ώρες 09:00-13:30