Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 (Ι) ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1821 ... ... (ΙΙ) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
(Ι) ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1821
Φιλελληνισμός1821 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Φιλελληνισμός1821 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Φιλελληνισμός1821 • ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(ΙΙ) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ»
••••••