Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Τμήμα Ένταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατά την εφετινή Σχολική Χρονιά 2015-2016,
 ένας μαθητής μπορεί να φοιτήσει
 στο Τμήμα Ένταξης του 4ου ΓΣΙΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
 έπειτα από ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση γονέα